JP control, s.r.o.

stanica technickej kontroly - STK
pracovisko emisnej kontroly - EK
kontrola originality - KO

STK - Pezinok EK - Pezinok KO - Pezinok
ZMENA CIEN OD 1.5.2019

Platná legislatíva

TECHNICKÝ STAV VOZIDLATECHNICKÝ STAV VOZIDLA - Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou. Zoznam zákonov, ktoré určujú podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciach ... viac

EMISNÁ KONTROLAEMISNÁ KONTROLA - V zmysle ustanovení zákona č. 725/2004 Z. z. je prevádzkovateľ vozidla okrem iného povinný: udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu vydaných výrobcom, v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou ustanovenou vyhláškou, po vykonaní montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej ... viac

KONTROLA ORIGINALITYKONTROLA ORIGINALITY - Manipuláciou s vozidlami dochádza k neoprávneným zásahom nielen do identity vozidla, ale často aj do konštrukcie vozidla. Používaná je celá škála postupov, od jednoduchej zmeny VIN, sfalšovania dokladov alebo údajov v nich, cez výmenu dôležitých dielov, až po „poskladanie" z rôznych nezriedka havarovaných vozidiel. Vznikajú vozidlá, ktoré sú nielen nespôsobilé na premávku z pohľadu neoprávnených zmien, ale aj nebezpečné z pohľadu konštrukčných zmien ... viac

Pripomenúť dátum nasledujúcej kontroly

Skontrolujte dostupnosť

Môžete si pozrieť voľné termíny jednotlivých kontrol a zároveň sa môžete priamo cez našu internetovú stránku objednať.

Boli ste nespokojný, posťažujte sa

Neplatná STK alebo EK.
aká je pokuta?

V praxi to znamená, že ak jedno vozidlo nemá platnú technickú kontrolu a platnú emisnú kontrolu, tak sa uloží pokuta 166 eur za nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej a taktiež pokuta 166 eur za nepodrobenie vozidla v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej. Teda spolu súčet výšky pokút ... viac

O nás

Spoločnosť JP Control s.r.o. je mladá dynamická spoločnosť , pôsobiaca v oblasti služieb spojených s registráciou vozidiel, kontrol originality, emisných kontrol a technických kontrol. S ponukou komplexných služieb je naša spoločnosť pripravená uspokojiť potreby každého jednotlivého zákazníka, obchodného partnera, vodičov či motoristických fanúšikov, ktorý hľadá pomocnú ruku. Naša spoločnosť sa zaoberá predovšetkým zaistením úplného balíka služieb spojeného s registrovaním vozidla ... viac

BANNER

Otázky a odpovede

Dobrý deň, musí auto dovezené z Nemecka po kontrole originality mať spravenú aj STK ak neprešlo 4 roky od jeho prevej evidencii?

wer54w66sf32re2
Osobné vozidlo kategórie M1 má interval prvej technickej kontroly po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie. Ak táto lehota ešte neprešla nemusíte vozidlo pristaviť na emisnú a technickú kontrolu. viac

Mám otázku, pomôžete mi? zobraziť všetky otázky a odpovede
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV