#

CENNÍK


ZMENA CIEN OD 2.1.2020. CENY SÚ VRÁTENE DPH. ZMENA CIEN VYHRADENÁ.

Cenník za služby vykonania technickej kontroly (STK) a emisnej kontroly (EK).
Cena za opakovanú kontrolu platí iba vtedy, ak bola predchádzajúca kontrola vykonaná na našej STK.
V prípade nejasností volajte 0948 888 088, 0948 125 640.

Povinná kontrola vyplývajúca zo zákona v SR - najčastejšie vozidlá na našej (konečná cena) STK
Osobné vozidlo (M1, N1) TK+EK 89
Osobné vozidlo - opakovaná kontrola TK (všetky úkony bez brzdenia vozidla - cena neplatí, ak sa opakuje predošlá závada/závady) 7
Osobné vozidlo - opakovaná kontrola TK (úkony s brzdením vozidla) 25
Opakovaná kontrola EK (všetky závady týkajúce sa pripojenia OBD - cena neplatí, ak sa opakuje predošlá závada) 7
Opakovaná kontrola EK (všetky závady okrem pripojenia OBD) 25
Nákladné vozidlo a autobusy (N2,N3, M2, M3) TK+EK 134
Motocykle, trojkolky, štvorkolky (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)
L1E, L2E - nepodlieha TK!
TK 32
Administratívna kontrola 12
Kontrola originality (dovoz, vývoz, nestihol prihlásiť, zmena farby) 73
TK pri kontrole originality 27
Opakovaná kontrola TK 32
Osobné vozidlo (M1, N1)
TK (platí aj pri LPG, CNG) 49
EK 40
EK LPG, CNG 50
Administratívna kontrola TK 12
Administratívna kontrola EK 12
Kontrola originality (dovoz, vývoz, nestihol prihlásiť, zmena farby) 89
TK pri neprihlásenom vozidle v SR 44
EK pri neprihlásenom vozidle v SR 35
Komplet KO+TK+EK 168
Opakovaná kontrola TK (všetky úkony bez brzdenia vozidla - cena neplatí, ak sa opakuje predošlá závada/závady) 7
Opakovaná kontrola TK (úkony s brzdením vozidla) 25
Opakovaná kontrola EK (všetky závady týkajúce sa pripojenia OBD - cena neplatí, ak sa opakuje predošlá závada) 7
Opakovaná kontrola EK (všetky závady okrem pripojenia OBD) 25
Opakovaná kontrola EK (LPG, CNG) 35
Vozík malý prípojný do 750 kg (označenie O1)
TK - od 20.05.2018 nepodlieha TK! (Kontrolu možno vykonať na žiadosť vlastníka) 17
Administratívna kontrola 12
Kontrola originality 63
TK pri neprihlásenom vozidle v SR (bez nálepky, bez osvedčenia) 12
Opakovaná kontrola TK 17
Prípojne vozidlo nad 750 kg (označenie O2)
TK 37
Administratívna kontrola 12
Kontrola originality 93
TK pri neprihlásenom vozidle v SR (bez nálepky, bez osvedčenia) 32
Opakovaná kontrola TK 37
Prípojne vozidlo označenie O3 alebo O4
TK 67
Administratívna kontrola 12
Kontrola originality 120
TK pri neprihlásenom vozidle v SR (bez nálepky, bez osvedčenia) 62
Opakovaná kontrola TK 67
Nákladné vozidlo a autobusy (N2,N3, M2, M3)
TK 80
EK 54
Administratívna kontrola TK 12
Administratívna kontrola EK 12
Kontrola originality ťahač, nákladné vozidlo a autobusy (dovoz, vývoz, nestihol prihlásiť, zmena farby) 140
TK pri neprihlásenom vozidle v SR (bez nálepky, bez osvedčenia) 75
EK pri neprihlásenom vozidle v SR (bez nálepky, bez osvedčenia) 49
Opakovaná kontrola TK 80
Opakovaná kontrola EK 54
Traktory kolesové (T1, T2, T3, T4, T5)
TK 58
EK 55
Opakovaná kontrola TK 58
Opakovaná kontrola EK 55
Traktory prípojné (R2, R3, R4)
TK 45
Opakovaná kontrola TK 45
Traktory pásové a pracovné stroje (C1, C2, C3, C4, C5, Ps)
TK 69
Opakovaná kontrola TK 69
Snežné skútre (Ls)
TK 45
Opakovaná kontrola TK 45
Ostatné
Zaťaženie do 2. náprav (náves, ťahač, nákladné vozidlo) 20
Zaťaženie do 3. náprav (náves, ťahač, nákladné vozidlo) 30
Zaťaženie do 4. náprav a viac (náves, ťahač, nákladné vozidlo) 40
Preklady dokumentov pri dovoze - cena na základe predložených dokladov
Služba - kompletné prihlásenie vozidla pri dovoze (okresný úrad, dopravný inšpektorát) V CENE NIE SU ZAHRNUTÉ SPRÁVNE POPLATKY 100
Zvláštna kontrola EK - na žiadosť kôli zápisu LPG, CNG do TP 50