JP control, s.r.o.

stanica technickej kontroly - STK
pracovisko emisnej kontroly - EK
kontrola originality - KO

STK - Pezinok EK - Pezinok KO - Pezinok

Cenník

Cenník za služby vykonania technickej kontroly (STK) a emisnej kontroly (EK). V prípade nejasností volajte 0948 888 088.

Povinná kontrola vyplývajúca zo zákona v SR - najčastejšie vozidlá na našej (konečná cena) STK
Osobné vozidlo (M1, N1) TK+EK 49,00 €
Nákladné vozidlo a autobusy (N2,N3, M2, M3) TK+EK 84,00 €
Opakovaná kontrola (Platí od 1.4.2016 na vykonávané pravidelné kontroly vozidiel všetkých kategórií) * 14,00 €
Motocykle, trojkolky, štvorkolky /L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)
TK 19,00 €
Administratívna kontrola 7,00 €
Kontrola originality (dovoz, vývoz, nestihol prihlásiť, zmena farby) 53,00 €
TK pri kontrole originality 14,00 €
Osobné vozidlo (M1, N1)
TK (platí aj pri LPG, CNG) 27,00 €
EK 22,00 €
EK LPG, CNG 32,00 €
Administratívna kontrola TK 7,00 €
Administratívna kontrola EK 7,00 €
Kontrola originality (dovoz, vývoz, nestihol prihlásiť, zmena farby) 73,00 €
TK pri neprihlásenom vozidle v SR 22,00 €
EK pri neprihlásenom vozidle v SR 17,00 €
Komplet KO+TK+EK 112,00 €
Vozík malý prípojný do 750 kg (označenie 01)
TK 17,00 €
Administratívna kontrola 7,00 €
Kontrola originality 53,00 €
TK pri neprihlásenom vozidle v SR (bez nálepky, bez osvedčenia) 12,00 €
Vozík veľký prípojný nad 750 kg a náves (označenie 02,03,04)
TK 27,00 €
Administratívna kontrola 7,00 €
Kontrola originality 83,00 €
TK pri neprihlásenom vozidle v SR (bez nálepky, bez osvedčenia) 22,00 €
Nákladné vozidlo a autobusy (N2,N3, M2, M3)
TK 49,00 €
EK 35,00 €
Administratívna kontrola TK 7,00 €
Administratívna kontrola EK 7,00 €
Kontrola originality ťahač, nákladné vozidlo a autobusy (dovoz, vývoz, nestihol prihlásiť, zmena farby) 120,00 €
TK pri neprihlásenom vozidle v SR (bez nálepky, bez osvedčenia) 44,00 €
EK pri neprihlásenom vozidle v SR (bez nálepky, bez osvedčenia) 30,00 €
Traktory kolesové (T1, T2, T3, T4, T5)
TK 38,00 €
EK 35,00 €
Traktory prípojné (R2, R3, R4)
TK 25,00 €
Traktory pásové a pracovné stroje (C1, C2, C3, C4, C5, Ps)
TK 49,00 €
Snežné skútre (Ls)
TK 35,00 €
ostatné
Zaťaženie (náves, ťahač, nákladné vozidlo) 20,00 €
Preklady dokumentov pri dovoze - cena na základe predložených dokladov 0,00 €
Služba - kompletné prihlásenie vozidla pri dovoze (okresný úrad, dopravný inšpektorát)V CENE NIE SU ZAHRNUTÉ SPRÁVNE POPLATKY 100,00 €
Opakovaná kontrola TK (Platí od 1.4.2016 na vykonávané pravidelné kontroly vozidiel všetkých kategórií)* 14,00 €
Opakovaná kontrola EK (Platí od 1.4.2016 na vykonávané pravidelné kontroly vozidiel všetkých kategórií)* 14,00 €
Zvláštna kontrola (len TK platí pre všetky kategórie) 7,00 €
Zvláštna kontrola (len EK platí pre všetky kategórie) 17,00 €

* V prípade opakovanej kontroly, že nebude odstránená závada, účtujeme celú sumu za vykonanú kontrolu podľa platného cenníka.