JP control, s.r.o.

stanica technickej kontroly - STK
pracovisko emisnej kontroly - EK
kontrola originality - KO

STK - Pezinok EK - Pezinok KO - Pezinok

MILÍ ZÁKAZNÍCI, MOMENTÁLNE SME PRE VÁS PREDĹŽILI OTVÁRACIE HODINY POČAS PRACOVNÝCH DNÍ, OD 7:00 DO 18:00.
11.04.2020 VEĽKONOČNÁ SOBOTA - MIMORIADNE OTVORENÉ

Lehoty pravidelných technických kontrol

Lehoty technických kontrol pravidelných (§ 47 ods. 1 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov)

KATEGÓRIE VOZIDIEL LEHOTY TK PRAVIDELNEJ
L1e a L2e (len s evidenčným číslom) 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 4 roky
L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1, O1 a O2 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky
M2, N2, N3, O3, O4 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
M3 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok,
po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie každých 6 mesiacov
M1 až M3, N1 až N3 a O1 až O4 používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
T1 až T5 a R1 až R4 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky
L1e až L7e, M1 až M3, N1 až N3, O1 až O4, T1 až T5 a R1 až R4 používané v autoškole ako výcvikové vozidlo 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV