JP control, s.r.o.

stanica technickej kontroly - STK
pracovisko emisnej kontroly - EK
kontrola originality - KO

STK - Pezinok EK - Pezinok KO - Pezinok

STK NONSTOP PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ po telefonickej objednávke
0949 330 376 - 0948 888 088


MILÍ ZÁKAZNÍCI, PRIPRAVILI SME PRE VÁS UPRAVENÉ OTVÁRACIE HODINY V TERMÍNOCH
PONDELOK, OD 06:00 DO 19:00
UTOROK – PIATOK, OD 06:00 DO 16:00
(MOŽNOSŤ OBJEDNANIA SA AJ MIMO PRACOVNÝCH HODÍN 0948 888 088)

Lehoty pravidelných technických kontrol

Lehoty technických kontrol pravidelných (§ 47 ods. 1 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov)

KATEGÓRIE VOZIDIEL LEHOTY TK PRAVIDELNEJ
L1e a L2e
O1
NEPODLIEHA
NEPODLIEHA
L3eA1, L4eA1, L6e (do 125 cm3, 11kW)
O2, R2
Do 4 rokov po 1. prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných intervaloch
L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e, L7e
M1, N1, T, R3, R4
Do 4 rokov po 1. prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných intervaloch
M2, N2, N3
O3, O4
Do 1 roka po 1. prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných intervaloch
M3 Do 1 roka po 1. prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných intervaloch
Po 8 rokoch po prvom prihlásení do evidencie v polročných intervaloch
M1 až M3, N1 až N3 a O1 až O4 používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, vozidlo používané na taxislužbu, výcvikové vozidlá v autoškole Do 1 roka po 1. prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných intervaloch
ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV