JP control, s.r.o.

stanica technickej kontroly - STK
pracovisko emisnej kontroly - EK
kontrola originality - KO

STK - Pezinok EK - Pezinok KO - Pezinok

MILÍ ZÁKAZNÍCI, MOMENTÁLNE SME PRE VÁS PREDĹŽILI OTVÁRACIE HODINY POČAS PRACOVNÝCH DNÍ, OD 7:00 DO 18:00.
11.04.2020 VEĽKONOČNÁ SOBOTA - MIMORIADNE OTVORENÉ

Otázky a odpovede

 • Dobrý deň, musí auto dovezené z Nemecka po kontrole originality mať spravenú aj STK ak neprešlo 4 roky od jeho prevej evidencii?

  wer54w66sf32re2
  6.10.2013 17:36:43Osobné vozidlo kategórie M1 má interval prvej technickej kontroly po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie. Ak táto lehota ešte neprešla nemusíte vozidlo pristaviť na emisnú a technickú kontrolu.viac

 • Ako dlho trvá urobenie kontroly originality?

  wer54w66sf32re2
  15.9.2013 18:47:53Kontrolou originality sa rozumie fyzická kontrola vozidla, pravosť identifikátorov vozidla a pravosť dokladov k vozidlu. Na celý tento proces je stanovené zákonná lehota 80 minút.viac

 • Musím pristaviť k STK aj vozidlo a ak áno ako dlho trvá kontrola?

  wer54w66sf32re2
  20.8.2013 12:35:37Technická kontrola musí byť vykonávaná na schválenom pracovisku, a vozidlo musí byť vždy pristavené ku kontroly. Technickou kontrolou vozidla sa rozumie fyzická kontrola technického stavu vozidla a zisťuje sa či je vozidlo spôsobilé na ...viac

 • Mám nové auto už 3 roky, kedy musím isť na 1. STK?

  wer54w66sf32re2
  20.8.2013 12:34:49V zmysle platnej legislatívy v Slovenskej republike vozidlo podlieha prvej technickej kontrole po uplynutí lehoty 4 roky od prvého prihlásenia do evidencie. Po tejto kontrole je lehota následných kontrol každé dva roky. Výnimku tvoria ...viac

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV