JP control, s.r.o.

stanica technickej kontroly - STK
pracovisko emisnej kontroly - EK
kontrola originality - KO

STK - Pezinok EK - Pezinok KO - Pezinok

STK NONSTOP PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ po telefonickej objednávke
0949 330 376 - 0948 888 088


MILÍ ZÁKAZNÍCI, PRIPRAVILI SME PRE VÁS UPRAVENÉ OTVÁRACIE HODINY V TERMÍNOCH
PONDELOK, OD 07:00 DO 19:00
UTOROK – PIATOK, OD 7:00 DO 16:00

Otázky a odpovede

 • Je obmedzená platnosť protokolu kontroly originality?

  03.04.2020

  Áno, protokol KO platí na úradné účely 15 kalendárnych dní od jeho vystavenia.

 • Aké doklady musím mať úradne preložené do Slovenského jazyka pri JDV?

  01.04.2020

  Nadobúdací doklad ako faktúra, kúpno-predajná zmluva, v prípade ak je doklad OEV časť I alebo časť II neharmonizovaný, pri harmonizovaných dokladoch stačí preložiť iba poznámky uvedené v doklade

 • Čo potrebujem mať pripravené k TK na farmárske značky?

  20.03.2020

  Pozrite si, prosím, nasledujúci link:

  https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/schvalovanie-vozidiel/jednotlive-schvalovanie/jednotlivo-vyrobene-vozidlo-s-obmedzenou-prevadzkou/pripravovane-zmeny-vnutrostatneho-schvalenia-jednotliveho-vozidla-s-obmedzenou-prevadzkou-k-1-1-2020

  - Kontrola VIN čísla minimálne 5 znakov ( VIN nesmie obsahovať znaky I Q O)
  - Max. povolená rýchlosť 25 km/h – označenie
  - Vozidlá komerčne vyrobené musia byť vybavené výrobným štítkom a pridelenie farmárskych značiek sa na ne vzťahuje len do dátumu výroby pred 30.06.2009 vrátane
  - Musia mať označenie pre pomalé vozidlá – výstražný trojuholník so skosenými rohmi
  - Maják oranžovej farby
  - Funkčný odometer – ukazovateľ prejdenej vzdialenosti ( pokiaľ je na vozidle umiestnený)

 • Vykonávate TK na pridelenie farmárskych značiek?

  10.03.2020

  Áno, vykonávame TK na pridelenie farmárskych značiek, TK je možné vykonať na našej adrese, prípadne po telefonickom dohovore na adrese zákazníka.

 • Som povinný pri dovezenom vozidle absolvovať administratívnu TK EK kontrolu?

  17.12.2019

  Áno, po prihlásení vozidla do evidencie je potrebné do 14 kalendárnych dní absolvovať TK EK administratívnu, z dôvodu pridelenia kontrolných nálepiek a osvedčení.

 • Dobrý deň, musí auto dovezené z Nemecka po kontrole originality mať spravenú aj STK ak neprešlo 4 roky od jeho prevej evidencii?
  wer54w66sf32re2

  06.10.2013

  Osobné vozidlo kategórie M1 má interval prvej technickej kontroly po štyroch rokoch od prvého prihlásenia do evidencie. Ak táto lehota ešte neprešla nemusíte vozidlo pristaviť na emisnú a technickú kontrolu.

 • Ako dlho trvá urobenie kontroly originality?
  wer54w66sf32re2

  15.09.2013

  Kontrolou originality sa rozumie fyzická kontrola vozidla, pravosť identifikátorov vozidla a pravosť dokladov k vozidlu. Na celý tento proces je stanovené zákonná lehota 80 minút.

 • Musím pristaviť k STK aj vozidlo a ak áno ako dlho trvá kontrola?
  wer54w66sf32re2

  20.08.2013

  Technická kontrola musí byť vykonávaná na schválenom pracovisku, a vozidlo musí byť vždy pristavené ku kontroly. Technickou kontrolou vozidla sa rozumie fyzická kontrola technického stavu vozidla a zisťuje sa či je vozidlo spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciach. Kontrolu nie je možné vykonať bez pristaveného vozidla.

 • Mám nové auto už 3 roky, kedy musím isť na 1. STK?
  wer54w66sf32re2

  20.08.2013

  V zmysle platnej legislatívy v Slovenskej republike vozidlo podlieha prvej technickej kontrole po uplynutí lehoty 4 roky od prvého prihlásenia do evidencie. Po tejto kontrole je lehota následných kontrol každé dva roky. Výnimku tvoria vozidlá taxislužby, záchranných služieb, vozidlá na prepravu osôb, kedy je lehota technických kontrol každý rok

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
site