#

PRIHLÁSENIE VÁŠHO VOZIDLA AŽ PO EČV


Samotný úkon KONTROLA ORIGINALITY (KO) pre nového majiteľa vozidla nie je až tak časovo náročné ale kompletné prihlásenie po EČV už áno.
Ak nemáte čas ani chuť vykonávať úkony spojené s kompletným prihlásením, na to sme tu pre Vás my.
Stačí ak nás oslovíte a dohodneme si s Vami podrobnosti. Aby ste mali akú takú predstavu, prečítajte si, čo všetko s prihlásením súvisí a aký je postup u nás.

VOZIDLO DOVEZENÉ ZO ZAHRANIČIA, KTORÉ PODLIEHA PRIHLÁSENIU DO EVIDENCIE

Po predložení potrebných dokladov nášmu poverenému zamestnancovi, Vám vopred poskytneme cenovú ponuku na prihlásenie Vášho vozidla (cena závisí od kategórie vozidla).

POTREBNÉ DOKLADY:

 • NADOBÚDACÍ DOKLAD – faktúra, kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva (v prípade zmeny trvalého bydliska a bez zmeny majiteľa vozidla sa pri dovoze z iného členského štátu EU do SR nadobúdací doklad nepredkladá).
 • OEV z KRAJINY/ŠTÁTU V KTOROM BOLO NAPOSLEDY VOZIDLO V EVIDENCII – nakoľko nie je pravidlom, že OEV môže mať len časť I., je potrebné aby ste nás kontaktovali a povieme Vám presne koľko častí je potrebné predložiť.
 • DOKLAD O VYRADENÍ Z EVIDENCIE VOZIDIEL – zväčša je na OEV uvedený dátum vyradenia vozidla z evidencie v danej krajine, ale sú výnimky kde to tak nie je, tak isto je potrebné aby ste nás kontaktovali a poradíme Vám.
 • DOKLAD TOTOŽNOSTI KUPUJÚCEHO – treba predložiť napr. OP, PAS alebo doklad o prechodnom pobyte kupujúceho. Dôvodom je skontrolovanie správnosti uvedených údajov v nadobúdacom doklade.
 • ÚRADNÉ PREKLADY – predložené doklady (FA, OEV, ODHLÁŠKA...) sú v niektorých prípadoch potrebné mať úradne preložené. Výnimky sú napr. OEV z Holandska, Belgicka, doklady v českom jazyku a samozrejme v slovenskom.
  Preklady dokladov sú špecifické a menia sa podľa aktuálnej vyhlášky, preto je vhodné s nami prekonzultovať čo z dokladov je potrebné úradne preložiť.
  ÚRADNÉ PREKLADY VÁM VIEME ZABEZPEČIŤ – CENA ZAVISÍ OD POČTU NORMOSTRÁN A JAZYKA
 • PZP (povinné zmluvné poistenie) – číslo zmluvy je potrebné pre Dopravný inšpektorát
  PZP VÁM VIEME ZABEZPEČIŤ.
 • SPLNOMOVNENIE – tlačivo Vám poskytneme pri preberaní vyššie uvedených dokladov. Splnomocnenie musí byť notársky overené, pre účely konania na úradoch.

Po zaevidovaní dokladov u nás, na vozidle vykonáme potrebné kontroly (KO, TK EK), kde po ukončení si viete vozidlo prevziať alebo po dohode ponechať pristavené počas celej doby prihlasovania.

OU - PRIHLASOVANIE na OU môže náš poverený zamestnanec zahájiť. Čakacia doba závisí na Vami vybranom poplatku Okresného úradu. Pri prihlásení do 30 pracovných dní je poplatok 100 EUR, pri prihlásení do 5 pracovných dní 300 EUR.

DI číslo (ŠPZ) Vášho vozidla je náhodné, je však možné si za poplatok vybrať a Vami zvolené čísla/písmená.

Ak by sme to v krátkosti zhrnuli, je našou prioritou spokojnosť zákazníka a odbremeniť ho od úradných úkonov. Nie vždy je prihlásenie dovozového vozidla jednotvárne. Sú prípady, kedy vzniknú neočakávané prekážky, ktoré sa dajú riešiť ale s ktorými bežný zákazník nemá skúsenosti. Naša služba kompletného prihlásenia Vám zaiste ušetrí Váš drahocenný čas.

NASTAVENIE COOKIES, MÔŽEME ICH POUŽÍVAŤ?

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s požadovanou webovou stránkou daného webového sídla, ak toto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na zariadení používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na určené miesto.
Niektoré cookies su potrebné a stránka bez nich nemôže správne fungovať. Okrem toho používame analitické cookies, na základe toho vieme zisťovať, ako funguje náša stránka a mohli sme ju vylepšovať.


Povoliť všetko
Odmietnuť