JP control, s.r.o.

stanica technickej kontroly - STK
pracovisko emisnej kontroly - EK
kontrola originality - KO

STK - Pezinok EK - Pezinok KO - Pezinok

STK NONSTOP PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ po telefonickej objednávke
0949 330 376 - 0948 888 088


MILÍ ZÁKAZNÍCI, PRIPRAVILI SME PRE VÁS UPRAVENÉ OTVÁRACIE HODINY V TERMÍNOCH
PONDELOK, OD 07:00 DO 19:00
UTOROK – PIATOK, OD 7:00 DO 16:00

Stanica technickej kontroly

Vykonávame technické kontroly:

 • osobných a úžitkových vozidiel
 • nákladných vozidiel všetkých kategórií
 • traktorov, autobusov a iných stavebných a poľnohospodárskych strojov a vozidiel
 • motocyklov všetkých kategórií
 • prípojných vozidiel všetkých kategórií

Druhy technických kontrol:

PRAVIDELNÁ KONTROLA - v lehotách ustanovených zákonom č. 725/2004 Z.z., v rozsahu overenia identifikačných a evidenčných údajov, kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla z hľadiska plnenia stanovených podmienok.

ZVLÁŠTNA KONTROLA - vykonáva sa mimo lehôt na žiadosť držiteľa vozidla alebo orgánov štátnej správy, v plnom alebo čiastočnom rozsahu pravidelnej kontroly (kontrola niektorej sústavy vozidla). Výsledok kontroly slúži ako informácia pre žiadateľa.

OPAKOVANÁ KONTROLA - kontrolujú sa iba zistené nedostatky z predchádzajúcej kontroly. Táto kontrola sa musí vykonať do 30 dní odo dňa vykonania predchádzajúcej kontroly, v opačnom prípade sa vykonáva kontrola v plnom rozsahu.

ADMINISTRATÍVNA KONTROLA - na žiadosť prevádzkovateľa vozidla pred prvým overením plnenia emisných limitov. Ďalej sa vykonáva pri strate, poškodení alebo odcudzení dokladov o vykonanej TK. Vykonáva sa v čiastočnom rozsahu TK - porovnaním identifikačných údajov vozidla s údajmi uvedenými v jeho dokladoch. Administratívnu kontrolu v čase platnosti TK smie vykonať iba to pracovisko STK, na ktorom bola vykonaná pôvodná (stále platná) TK. Čas platnosti takejto kontroly je do doby platnosti pôvodnej TK.


Povinná výbava motorového vozidla

 • lekárnička, skontrolujte úplnosť a stav obsahu, expiračnú dobu
 • náhradné koleso, klúč na skrutky/matice kolies, zdvihák, ak je potrebné
 • reflexná vesta
 • výstražný trojuholník

Aké doklady treba k technickej kontrole vozidla

 • Technický preukaz a Osvedčenie o evidencii vozidla - doklady vydané do 1.3.2005
 • Osvedčenie o evidencii vozidla - doklady vydané od 1.3.2005 do 1.6.2010
 • Osvedčenie o evidencii časť II - doklady vydané od 1.6.2010
 • Potvrdenie o dezinfekcii, ak je vozidlo určené na prepravu infekčných materiálov, infikovaných pacientov.
 • platný doklad o emisnej kontrole - platí len pre technické kontroly
 • pri opakovanej TK Protokol z predchádzajúcej TK

Ak boli doklady od vozidla zadržané, je potrebné predložiť potvrdenie o ich zadržaní a kópiu zadržaných dokladov.

BEZ PREDLOŽENIA UVEDENÝCH DOKLADOV NESMIE BYŤ VOZIDLO NA KONTROLU PRIJATÉ!Čo sa kontroluje pri technickej kontrole vozidla

 • brzdová sústava
 • riadenie
 • nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby
 • rám a karoséria
 • osvetlenie a svetelná signalizácia
 • predpísaná a zvláštna výbava
 • ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky
 • zaťaženie životného prostredia
 • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.

PREDBEŽNOU KONTROLOU VOZIDLA V AUTOSERVISE SI ZABEZPEČÍTE ÚSPEŠNOSŤ VYKONÁVANEJ TECHNICKEJ KONTROLY!


Čo si na vozidle skontrolovať pred technickou kontrolou

 • stav rozvodového mechanizmu, interval výmeny
 • hladinu oleja, interval výmeny olejovej náplne, únik oleja
 • únik paliva a ostatných prevádzkových médií
 • stav a úroveň znečistenia vzduchového filtra
 • stav a tesnosť nasávacieho a výfukového potrubia
 • vonkajšie a vnútorné osvetlenie vozidla, funkčnosť kontrolných svetiel, signalizáciu porúch, funkčnosť znižovania sklonu predných svetlometov
 • brzdovú sústavu vozidla – stav, funkčnosť, účinnosť, súmernosť pôsobenia, teplotu varu brzdovej kvapaliny.
 • nápravy vozidla – vôle v čapoch, ložiskách, stav a funkciu tlmičov pruženia, geometriu riadenia, pneumatiky z pohľadu rozmerov, vhodnosti použitia a opotrebenia.
 • zasklenie vozidla

Vozidlo musí byť pristavené na kontrolu v riadnom technickom stave - §21, ods.1 zákona 725/2004 Z. z. Technický stav vozidla a motora musí umožniť kontrolu všetkých systémov a komponentov podľa platnej metodiky. Za poškodenie motora či vozidla spôsobené zlým technickým stavom, skrytou chybou alebo nekontrolovateľným správaním sa vozidla vykonávateľ kontroly nezodpovedá.

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
site